Nelli Jermoļicka
zvērināta revidente, sertifikāts nr.102,
sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts nr.17)

no 1996.gada SIA „Auditoru firmas “Finansists”” valdes priekšsēdētāja
• Zvērinātu revidentu pakalpojumi valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, pārējiem uzņēmumiem,
• grāmatvedības pakalpojumi,
• nodokļu konsultācijas un apmācības,
• Eiropas savienības finansējamo projektu audits (PHARE, SAPARD, ERAF, ESF u.c.)
Svetlana Horoļska
zvērināta revidente, sertifikāts nr.169,
SIA “Auditoru firma “Finansists”” valdes locekle
• Zvērinātu revidentu pakalpojumi uzņēmumiem,
• Eiropas Savienības finansētu projektu revīzijas.
Svetlana Skvorcova
izpilddirektore
• uzņēmumu revīzijas,
• grāmatvedība.
Aleksandrs Horoļskis
zvērināta revidenta palīgs, galvenais grāmatvedis
• uzņēmumu revīzijas,
• grāmatvedība.
 
   par mums

   kontakti

   

 

 
2004-2023 © SIA "Auditoru firma "Finansists""