SIA “Auditoru firma “Finansists”” ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas veiksmīgi darbojas Latvijā kopš 1996.gada.

Mēs esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Mums ir tehniskās, organizatoriskās iespējas un kvalificēts personāls kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

SIA „Auditoru firma „Finansists”” revidents:
• Svetlana Horoļska, sertifikāts nr.169.


Mūsu pamatprincipi ir:
• augstas prasības attiecībā uz mūsu speciālistu reputāciju, izglītību un pieredzi;
• pastāvīgs atbalsts klientiem; konsultācijas un apmācības grāmatvedības, finanšu un nodokļu jomās;
• līdzsvars starp tehniskām zināšanām, praktisku revīzijas un nozares pieredzi un saskarsmes prasmēm

Piedāvātā kvalitāte:
Mums ir liela pieredze revīzijas pakalpojumu sniegšanā publiskajām personām - valsts, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kā arī komercsabiedrībām un uzņēmējsabiedrībām. Ir pieredze pašvaldību un uzņēmumu konsolidēto finanšu pārskatu revīzijā, kā arī Eiropas Savienības finansētu projektu revīzijās.

Mēs organizējam mūsu darbu un profesionālās aktivitātes, ievērojot Latvijā atzītos Starptautiskos revīzijas standartus un labāko profesionālo praksi.
 
   par mums
   kontakti
   

 

 
2004-2023 © SIA "Auditoru firma "Finansists""