Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Auditoru firma "FINANSISTS""

PVN reģistrācijas nr.: LV40002046180

Juridiskā adrese: Tālavas gatve 11-4, Rīga, LV-1029

Banka: AS SEB BANKA RĪDZENES FILIĀLE
Konta nr.: LV04 UNLA 0002 0034 6870 6
Kods: UNLALV2X

Birojs:
Valguma iela 5, Rīga, LV-1048

Tālr.: +371 6721 6779

Fakss: +371 6722 7394

e-pasts: info@finansists.com 
   par mums
   kontakti
   

 

2004-2010 © SIA "Auditoru firma "Finansists""