Nelli Jermoļicka
zvērināta revidente, sertifikāts nr.102,
sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts nr.17)

no 1995.gada SIA „Auditoru firmas “Finansists”” valdes priekšsēdētāja
• Zvērinātu revidentu pakalpojumi valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, pārējiem uzņēmumiem,
• grāmatvedības pakalpojumi,
• nodokļu konsultācijas un apmācības,
• Eiropas savienības finansējamo projektu audits (PHARE, SAPARD, ERAF, ESF)
Svetlana Horoļska
zvērināta revidente, sertifikāts nr.169,
SIA “Auditoru firma “Finansists”” valdes locekle
• Zvērinātu revidentu pakalpojumi uzņēmumiem,
• Eiropas Savienības finansētu projektu revīzijas.
Ārija Veļičko
zvērināta revidenta asistents
• pašvaldību gada pārskata revīzijas,
• uzņēmumu revīzijas,
• Eiropas Savienības finansēto projektu revīzijas,
• iekšējais audits,
• grāmatvedība.
Laima Štāle
zvērināta revidenta asistents
• uzņēmumu revīzijas,
• Eiropas Savienības finansētu projektu revīzijas,
• grāmatvedība.
Nadežda Vereščagina
zvērināta revidenta asistents
• uzņēmumu revīzijas,
• grāmatvedība.
Aleksandrs Horoļskis
zvērināta revidenta asistents
• uzņēmumu revīzijas,
• grāmatvedība.
Laimdota Gulbe
biroja vadītāja
 
 
   par mums

   kontakti

   

 

 
2004-2010 © SIA "Auditoru firma "Finansists""